Home » 3D-printers voor kinderen
3D-printers voor kinderen 2017-09-04T17:56:07+00:00

3D printers en kinderen

3D printers voor kinderen: Het lijkt erop of de allerkleinsten beter mee zijn met de nieuwste technieken dan een aantal volwassenen. We zien het vaak: kleuters en lagere schoolkinderen die vlot omspringen met hoogtechnologische snufjes zoals tablets, telefoons en computers. Het gemak waarmee de jongsten zonder enige moeite de ingewikkeldste games spelen, doet vele volwassenen hen met open mond aankijken. Het is duidelijk: kinderen hebben aanleg voor techniek. Jammer genoeg zie je dat in het latere leven maar al te vaak niet meer terug. Nog te veel kiezen jongeren voor ASO in België en in Nederland voor HAVO, VWO of gymnasium. Dit heeft voor jammerlijk gevolg dat er op de arbeidsmarkt een tekort ontstaat aan geschoolde arbeidskrachten die technische beroepen kunnen uitoefenen op een hoog niveau. Lange tijd werd te gemakkelijk aangenomen dat voor het uitoefenen van technische beroepen weinig intellectuele bagage nodig is. Niets is minder waar en dat is reden genoeg om kinderen vanaf een jonge leeftijd kennis te laten maken met 3D-printers voor kinderen.

Wanneer beginnen met 3D-printers voor kinderen?

Het gemis aan geschoolde technici die knelpuntberoepen kunnen invullen, laat zich nu al op de arbeidsmarkt voelen. Dit heeft als gevolg dat een heleboel vacatures onvoldoende kan worden ingevuld en op lange termijn heeft dit enkel nefaste gevolgen voor onze concurrentiële positie op de internationale handelsmarkt. De boodschap is dus prangend. We kunnen niet vlug genoeg beginnen met het introduceren van nieuwe technieken. Op jonge leeftijd beginnen, is dus de boodschap. Onze eigen ervaring met onze eigen kinderen wijst in die richting. Wat belangrijker is: ook wetenschappelijke studies staven onze eigen gevoelens. Om de internationale concurrentie met succes te kunnen aangaan, is het belangrijk dat technische beroepen een beter imago krijgen bij kinderen en jongeren. Dat is nu net de reden waarom we niet vlug genoeg kunnen beginnen met techniek bij kinderen. Wetenschappelijke studies hebben uitgewezen dat we binnen 10 jaar voldoende technici nodig moeten hebben om onze concurrentiële positie niet alleen te behouden, maar ook te kunnen verbeteren. Dit betekent dat we kinderen van tussen 4 en 10 jaar warm moeten maken voor techniek en dat we daar zo vlug mogelijk met moeten beginnen. Anders is het te laat en hebben we de boot gemist. Het is nu de tijd om na te denken hoe we dat gaan aanpakken en met welke middelen. We moeten iets vinden om de interesse van kleuters en jonge kinderen te prikkelen. Dezelfde wetenschappers uit het onderzoek zijn het er over eens. 3D-printers zijn bij uitstek geschikt om technologie terug hip te maken bij jongeren.

Vroegere initiatieven om kinderen in contact te brengen met techniek faalden.

Het idee om kinderen vanaf een vroege leeftijd in contact te brengen met techniek om zo de toekomst van onze economie te garanderen, is niet nieuw. Reeds in 2004 werden in de Nederlandse onderwijswereld projecten op stapel gezet om jongeren te motiveren voor technische en bètarichtingen. Als we de pure cijfers bekijken, dan lijken de inspanningen impressionant, maar verhoudingsgewijs vallen de resultaten absoluut tegen. De reden hiervoor is dat men in het basisonderwijs nog altijd de nadruk legt op brede algemene vakken zoals lezen en rekenen. Uiteraard zijn dit vaardigheden die men later ook nodig heeft om zich in technische vakken te kunnen aanleren, maar als er te veel de nadruk wordt gelegd op het middel in plaats van op het doel, dan kan dat doel op lange termijn niet worden bereikt.

Een nieuw beleid vanaf 2020

In Nederland heeft men deze boodschap goed begrepen!

In Nederland kampt men momenteel met een grote achterstand op het gebied van de aanwezigheid van technologie in het basisonderwijs. Daarom werd het Techniekpact afgesproken tussen verschillende partijen zoals het bedrijfsleven, scholen en vormingsinstellingen, vakorganisaties en lokale overheden. Het is de bedoeling dat meer kinderen en jongeren bewust voor techniek kiezen. In plaats van te focussen op geïsoleerde projecten, zal techniek actief worden geïntroduceerd in alle 7000 basisscholen in Nederland. Hierbij moet duidelijk gewerkt worden aan de kennis, de attitude en de vaardigheden van de kinderen. Dit doe je het best op een aanschouwelijke manier. Dit is ook de reden waarom de 3D-printer in het vizier komt. 3d techniek maakt het mogelijk om kinderen in contact te brengen met hoogtechnologische ontwikkelingen.

Waarom zijn 3D-printers geschikt om jongeren vertrouwd te maken met techniek?

Wie kinderen wil motiveren voor een technisch beroep, doet er goed aan om op een directe wijze te laten zien wat je met techniek kunt verwezenlijken. Een 3D-printer print laag na laag zijn concept af. Zo kun je een nieuw voorwerp of object als het ware zien geboren worden. Dit is pas aanschouwelijk onderwijs. Op die manier kan een kind zien hoe de grondstoffen in de printer worden gedaan en hoe het productieproces, laag voor laag, verloopt. Dit heeft iets magisch. Het heeft eigenlijk wat weg van een sprookje. Het is geen wonder dat kinderen hier geboeid door worden, want het productieproces van de 3D-printer slaat naadloos aan bij hun leefwereld. Kinderen houden van dingen zelf maken. Dit begint met een tekening, maar kan evengoed gaan over een aaneenrijgen van kralen, dingen boetseren uit plasticine of klei en andere in feite technische activiteiten die een paar klassen later weer terug worden opgeborgen. Zo wordt momenteel nog steeds de techniciteit en de creativiteit van vele kinderen gedood. Momenteel wordt gelukkig van dit pad afgestapt. Door het introduceren van de 3D-printer in het basisonderwijs, kan de creatieve en de technische ontwikkeling van het kind worden verdergezet. Om dit te kunnen bewerkstelligen maken jonge leerlingen uit de basisschool nu gebruik van speciaal voor hen opgezette websites waar ze 3D-plannen niet alleen kunnen downloaden, maar ook aanpassen volgens hun eigen wensen. Zo worden jonge kinderen spelenderwijs in contact gebracht met techniek. Zoals het spreekwoord zegt: “Jong geleerd, is oud gedaan.” Dit kan alleen maar zijn vruchten afwerpen op lange termijn.

Door 3D-printers de talenten van kinderen ontdekken

Da vinci mini maker kopen

Da vinci mini maker

Kinderen die vrij de gelegenheid krijgen om te werken met een 3D-printer, zullen in het begin mogelijk vasthouden aan de met de software en de printer meegeleverde plannen. Door hen de gelegenheid te geven en hen te stimuleren om ook hun eigen ontwerpen te maken, ontdekken ze zelf waar ze toe in staat zijn. Zo ontdekken kinderen hun talenten. Dit geeft hen een gevoel van eigenwaarde en tegelijk ook inzicht in de mogelijkheden van techniek. Dit is een gegeven dat moet worden gekoesterd. Hierin is een belangrijke taak weggelegd voor de leraren in de basisschool. Je talenten ontdekken, is een ding. Gemotiveerd blijven en ontdekken hoe je hier later je beroep kunt van maken is een belangrijke tweede die we niet mogen vergeten. Het is duidelijk dat deze projecten volledig passen binnen het kader van het Techniekpact en veralgemeend moeten worden. Indien we dit niet doen, dreigt het onderwijs in hetzelfde bedje ziek te worden als in 2004. Daarom is er nog veel werk aan de winkel vooraleer alle 7000 basisscholen in Nederland uitgerust zijn met een 3D-printer en deskundige omkadering om de kinderen die er school lopen aan de slag te krijgen en blijvend te motiveren. Een ding is in ieder geval zeker: de 3D-printer is in de basisschool een belangrijke tool om kinderen interesse te laten krijgen in techniek. Daarom mag deze opmars in geen geval worden gestopt.

Filamenten voor Kids

Het filament dat men wilt gebruiken, bepaalt in grote mate ook het type 3d printer dat men kiest. Dit komt omdat niet elk filament op elke printer kan gebruikt worden. We geven hier een lijstje van wat mogelijk is en waarom:

Filament type Eigenschappen Duurzaamheid/flexibiliteit
PLA eco-vriendelijk ★★/★
PVA eco-vriendelijk/wateroplosbaar/olie resistent ★★/★
Lignine (bioFila) eco-vriendelijk ★★/★
Wax (MOLDLAY) zeer goed handelbaar/boetseerbaar ★/★
Glow-In-The-Dark lichtgevend/niet toxisch ★★/★★
Kleurveranderend veranderd van kleur door  T°C ★★/★★
PORO-LAY gedeeltelijk water oplosbaar/experimenteel ★★/★★★

In bovenstaande tabel staan de filamenten of grondstoffen opgelijst die het minste problemen gaan geven bij het gebruik van een 3d printer. Dat wil zeggen dat je slechts minimale ervaring nodig hebt voor een juist gebruik van het filament.

3D printer voor kinderen

Welke printers zijn nu geschikt om te kunnen gebruiken door kinderen?

Wie er ernstig over nadenkt om een 3D-printer te kopen, hetzij voor zijn of haar eigen kinderen, hetzij om in de klas te gebruiken, doet er goed aan om eerst te overlopen aan welke voorwaarden zulk een printer dient te voldoen. Hierbij denken wij het eerst aan de gebruiksvriendelijkheid van het apparaat.

Een gebruiksvriendelijke 3D-printer is een apparaat dat het liefst kant-en-klaar kan worden gebruikt. Hoewel er kinderen zijn die van bouwpakketten zoals Meccano of Lego houden, doe je er goed aan om als ouder, opvoeder of leraar ermee rekening te houden dat niet elk kind van nature even technisch is aangelegd. Verder is het belangrijk om weten wat je met de printer kunt maken. Sommige 3D-printers leveren hoogtechnologische producten af. Dat is mooi om weten, maar dat is niet wat je zoekt indien je kinderen warm wil maken voor een nieuwe techniek. Je zoekt best naar een apparaat dat is staat is om voor kinderen herkenbare objecten te maken. We denken dan in eerste instantie aan speelgoed of kleine objecten zoals dieren. Zo kun je het kind iets laten maken waar het nadien nog plezier kan aan beleven. Zo komen we bij de soort van filament dat je kunt gebruiken met een 3D-printer. Filament is het draadvormig materiaal dat gebruikt wordt om voorwerpen mee te printen. Er bestaan verschillende soorten filament die ieder andere eigenschappen hebben. Bij de keuze van een 3D-printer doe je er goed aan om te kiezen voor een printer die met filament in verschillende kleuren kan werken. Dit maakt het eindresultaat voor kinderen een heleboel aantrekkelijker.

Wie op zoek is naar een 3D-printer die geschikt is om gebruikt te worden voor en door kinderen, raden we de XYZprinting Da Vinci junior. Alleen al de naam van dit apparaat zal tot de verbeelding spreken. Verder is dit een printer die gemakkelijk in elkaar gezet kan worden en niet gekalibreerd hoeft te worden. Zodoende kan je hiermee vlug aan de slag gaan. Ook de prijs van deze printer is zeer aanlokkelijk. Met een bedrag van €350 haal je nog steeds een stuk speelgoed in huis dat behoorlijk duur is. Tegelijk ben je met de XYZprinting Da Vinci junior zeker dat je voor een groot deel indirect investeert in de opleiding en latere beroepskansen van je kind. Jong geleerd is oud gedaan. Dit spreekwoord is zeker op technologieën zoals 3D-printing van toepassing. Bijkomend ziet deze 3D-printer er aantrekkelijk uit. Dat is zeker ook een aspect dat je bij kinderen niet mag onderschatten. Wie als leraar of opvoedkundige de XYZprinting Da Vinci junior wil aankopen, doet hier zeker ook een goede zaak aan. Voor scholen of jeugdateliers die kinderen in aanraking willen brengen met de nieuwste technieken, is de aankoop van een 3D-printer zeker een must. Zo bied je de kinderen aan wie je les geeft immers extra kansen die ze mogelijk thuis niet krijgen. Voor instanties die vaak afhankelijk zijn van subsidies, is de lage aankoopprijs zeker geen hindernis. Ook hier betekent het aankopen van een 3D-printer een investering in de toekomstige generaties.

  1. Da Vinci Mini maker
  2. FlashForge 3D Printer
  3. New Matter MOD-t 3D Printer
  4. MakerBot Replicator Mini+
  5. Magicube 3D Desktop Printer
  6. Robo C2 Compact Smart 3D Printer
  7. Yeehaw3d
  8. Da Vinci Nano 3D Printer

Bovenstaande printers hebben software ter hun beschikking die enkel door kinderen kan worden gebruikt. De software is dus niet echt geschikt voor hobbyisten of voor professionals. Enkel in de Da Vinci reeks is de XYZPRINTING DA VINCI MINI geschikt voor beginners en half gevorderden.

3d printer voor kinderen

Ultimaker

Andere iets professionelere 3D printers die in aanmerking komen voor kids:

  • Ultimaker

Het is dus ook best mogelijk een iets professionelere 3D printer aan te kopen en hierop software te plaatsen die geschikt is voor kinderen.

 

3D software voor kinderen
Software voor de kleintjes

Blokify.com is een app die je kan downloaden op een smartphone. Zeer eenvoudig in gebruik. Zoals de naam zegt zijn het eigenlijk blokjes die je opeen stapelt en print. Een beetje te vergelijken met mindcraft.

Doodle3D.com is een geweldige app om eigen creaties om te zetten naar een 3D ontwerp, gewoon teken en print!

kidscreationstation.com is eigenlijk een webwinkel waarbij kinderen hun projecten kunnen doorsturen en laten uitprinten door het bedrijf.

Software voor de grotere kids

tinkercad.com is een krachtig 3D model tool waar ook grote kinderen zich mee kunnen amuseren.

3dslash.net is een makkelijk 3D software tool maar eerder gemikt op het iets groter doelpubliek.

sketchup 3d modellensketchup.com is een zeer geliefd software programma bij zowel jong als oud. Met deze software kan je ook een 3D sketch maken van je woonst, tuinontwerp en veel meer. Er zijn ook verschillende cursussen beschikbaar voor diegene die met sketchup willen leren werken. Kinderen kunnen met Sketchup ook minecraft figuren maken. -> in basiseducatie

Sculptris is zowel voor groot en klein. Toch is het mogelijk om met deze software animatiemodellen te maken die perfect bruikbaar zijn in animatiefilms. -> in basiseducatie

Makersempire.com is software dat kan gebruikt worden voor basiseducatie in Middelbare scholen. De software is geoptimaliseerd voor iPad/Android/Mac/Win -> in basiseducatie